Οι στόχοι της έρευνας ήταν:

- Η διερεύνηση του τρόπου στρατολόγησης των νέων οι οποίοι έμελλε να συγκροτήσουν τη Πορεία των Αόπλων Ρούμελης, των εμπειριών των βιαίως στρατολογημένων καθώς και των κινήτρων αυτών που ακολούθησαν εθελοντικά.

– Η εκπαίδευση, ο τυχόν εξοπλισμός τους, καθώς και οι συνθήκες κατά τη διαδρομή, που αφορούσαν τόσο στους εξωτερικούς παράγοντες, όπως ο καιρός, η ένδυση, η υπόδηση, η τροφοδοσία, όσο και στο κλίμα που επικρατούσε μεταξύ των στρατολογημένων, και τις σχέσεις τους με τα στελέχη.

– Ο τρόπος εγκατάλειψης της Πορείας ή των τάξεων του ΔΣΕ όσων τελικά εντάχθηκαν σ’ αυτόν και η υποδοχή τους από τον Στρατό.

– Τέλος, η καταγραφή ολόκληρης της Πορείας βήμα προς βήμα και η εκτίμηση του αριθμού των συνολικά στρατολογημένων και των απωλειών σε νεκρούς, τραυματίες και εγκαταλείψαντες.

*Μόλις ολοκληρώσαμε την διεξοδική ανάγνωση (πέντε γεμάτες μέρες χρειάστηκαν) της Πορείας ΘανάτουΒασίλης Γ. Σανδρής ο ερευνητής, εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 2018 – και είμαστε σε θέση με πλήρη σιγουριά να σας βεβαιώσουμε ότι οι δηλωμένοι (εισαγωγικά) στόχοι ικανοποιούνται στο έπακρο. Πρόκειται για ένα βιβλίο εξαιρετικά ενδιαφέρον, που προσεγγίζει μια ελάχιστα γνωστή (στις πραγματικές διαστάσεις της) ιστορία που διαδραματίστηκε στην κορύφωση του Ελληνικού Εμφυλίου – την Πορεία των Αόπλων της Ρούμελης – με τρόπο 100% ολοκληρωμένο και (άρα) πειστικό. Όσοι και όσες θέλουν να διαθέτουν σοβαρή (τεκμηριωμένη) άποψη για κρίσιμες περιόδους της νεοελληνικής ιστορίας καλά θα κάνουν να το διαβάσουν, με τη δέουσα προσοχή εννοείται, όχι – κατά το σύνηθες – διαγώνια.

0

Προσθέστε ένα σχόλιο

Φόρτωση